Waar ben jij op gericht als het om je geloof gaat: op het kruis of op het Koninkrijk?

Vreemde vraag eigenlijk... toch? Waar gaat het om bij het geloof? Het gaat toch om Jezus en om het kruis waaraan Hij leed voor onze zonden? Is dat zo... of stellen we dit soms erg makkelijk vast. 

Ja maar... God had toch de wereld zo lief dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gaf? En betekent dat dan dat het er bij God eigenlijk om gaat dat jouw zonden vergeven zijn en jouw leven draait om het kruis?

Het is maar de vraag of dat klopt. Zou het God er werkelijk om gaan dat wij bij het kruis blijven staan, geloven dat onze zonden vergeven zijn en vervolgens weer bij het kruis gaan staan, bedenken dat onze zonden vergeven zijn en dan weer naar het kruis... Zou het echt betekenen dat het God er alleen om gaat dat onze zonden vergeven zijn, zonder verder doel?

Weet je... ik geloof er helemaal niets van. Want wat is Gods ultieme doel met deze wereld? Of eigenlijk nog een vraag... wat gebeurde er toen wij zondigden? Op dat moment vielen niet alleen wij, maar de hele schepping viel met ons mee. En toch heeft God het plan opgevat om alles te voltooien naar Zijn grote en hoge doel.

God gaat alle dingen nieuw maken. En in dat plan staat het kruis van Jezus. Zodat er werkelijk vergeving komt voor jou en mij. Dat is absoluut zo. Maar de vergeving heeft hoger doel dan alleen dat jij en ik gered worden. Het hogere doel is dat God daardoor ons weer in Zijn nabijheid terugkrijgt en dat Zijn Koninkrijk werkelijk tot stand gaat komen. Daar wil Hij mensen zoals jij en ik in gebruiken. En voor dat hoge doel is het kruis van Jezus noodzakelijk. Maar dat betekent tegelijk ook dat wij niet bij het kruis moeten blijven staan, maar de opdracht meekrijgen dat het Koninkrijk van God nu al gestalte krijgt in deze wereld! Ja, we blijven ons verwonderen voor wat Jezus heeft gedaan voor ons... Zeker, en dat maakt ook dat de liefde voor Hem zal blijven branden. Maar het is niet het einddoel.

Ik zeg je: als je bekering en vergeving je einddoel is, dan heb je er nog niets van begrepen, want dan draait het ten diepste alleen maar om jou! Maar Gods Koninkrijk is gekomen toen Jezus naar deze aarde kwam. Daarom sprak Jezus de bergrede uit als grondwet voor het nieuwe Koninkrijk. Dus als jij met je zonden bij Jezus bent gekomen en gelooft dat Hij je zonden vergeeft door het geloof in Hem, dan ben je vanaf dat moment een burger van het nieuwe Koninkrijk. Dat mogen wij dus zichtbaar maken op aarde. Bij Golgotha ging jij over van het oude koninkrijk, naar het nieuwe Koninkrijk... En vanaf dat moment is het de bedoeling dat jij dat nieuwe Koninkrijk meer en meer leert kennen en leert uitleven.

Leef, als gelovige daarom gericht op het Koninkrijk van God. Want daarvoor maakt Jezus je vrij...