Waar komt de huiver vandaan binnen de gevestigde kerken voor alles wat charismatisch is. Ik blijf mij verwonderen over de weerstand over zaken die wel Bijbels zijn, maar niet voor lijken te komen in de gevestigde kerken. En dan vooral bij de kerken die in de lijn van de Reformatie staan.

En dan schrijven we al snel alles wat met charismatisch te maken heeft af als Evangelisch. En dan laten we vervolgens het Woord zwijgen over die zaken die te maken hebben met de Heilige Geest. En als we dan nadenken over de duivel en het uitdrijven van de duivel, als we nadenken over gebondenheid en het breken van banden, dan lijkt het wel of dit moeilijk bespreekbaar is. Want... dat is toch Evangelisch? Of... was het Bijbels.

 

En eerlijk gezegd, kijk ik dan wel een met jalouzie naar de Evangelische gemeenten. Want daar gebeuren wonderen die in de gevestigde kerken niet gebeuren omdat we er niet eens over durven na te denken. De macht die Jezus geeft over de duivelen en de macht die Jezus geeft om te ontbinden en te binden, die gebruiken we dan maar niet, of maar ten dele. En in het beste geval schrijven we het ontbinden op aarde toe aan de werking van het Evangelie.

 

En als je dan toch hier iets mee zou moeten doen? Stel dat God ons ook binnen de gevestigde kerken de opdracht geeft om banden te breken, duivelen uit te werpen en de gaven van de Geest ten volle te benutten? Moet je dan maar je lidmaatschap opzeggen en lid worden van een Evangelische gemeente? Soms als je over deze dingen je mond opendoet, krijg je al snel te horen: jullie gaan de gemeente toch niet verlaten?

 

Maar dan een Evangelische gemeente... Is dat alles dan? Wat ik daar mis, is het gedegen Bijbelonderwijs. Preken worden meer lezingen en de echte uitleg van het Woord ontbreekt. De gevolgen daarvan zijn ook te zien in die gemeenten. Wat dan? Mijn vraag aan de kerk van nu is waar is de Bijbelse-charismatische kerk? Ofwel, waar is de kerk die leeft en gelooft in de lijn van de Reformatie, waarin de mens zondaar is en door genade gered wordt en waar het onderwijs uit de Bijbel gedegen wordt gegeven, maar waar tegelijk ook het charismatische aanwezig is, waar God in Zijn Woord ook over spreekt. Dan pas is de kerk, kerk naar Gods Woord. Als het alleen het Woord is, dan ontbreekt het werk van de Geest. En als het alleen het werk van de Geest is, dan ontbreekt het Woord. Beide zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Dan is misschien de gave van genezing toch niet zo vreemd binnen een gevestige gemeente.