Wat is nu eigenlijk het doel van Jezus' komt op aarde? Is dat alleen om vergeving te verwerven en daarna niets meer? Jezus zegt Zelf iets heel anders. Hij zegt dat met Zijn komst, het Koninkrijk van God naar deze wereld komt. En wat is dan het kenmerk van Gods Koninkrijk? In de eerste plaats is dat Koninkrijk een Koninkrijk van gerechtigheid en zondeloosheid. Daarom kwam Jezus om de zonden te vergeven. Gods Koninkrijk is echter meer. Jezus stopt in Zijn onderwijs dan ook niet bij het onderwerp gerechtigheid. Jezus onderstreept Zijn werk met wonderen en tekenen. En al die wonderen zijn wonderen die te maken hebben met Zijn Koninkrijk. Een Koninkrijk waar geen ziekte en gebrek meer zal zijn. Dit staat in Jezus onderwijs naast de gerechtigheid. Zijn wonderen waren daarom tekenen die ons leren hoe het in Zijn Koninkrijk zal zijn.

 

Maar daarmee zijn we niet klaar. Want Jezus geeft de discipelen daarom ook niet alleen de opdracht om het Evangelie van vergeving te verkondigen. Dat is ook een verkeerde uitleg van het woord Evangelie. Evangelie is de goede boodschap en die betreft in het werk van Jezus altijd meer dan alleen de vergeving van zonden. Deze beperking is een beperking die de kerk van later tijden er aan gegeven heeft.

 

Elk wonder van genezing in de Bijbel is verkondiging van het Koninkrijk dat is en komt. Elk wonder van het uitwerpen van demonen is een teken van het leven van het Koninkrijk waarin de duivel geen macht meer heeft. En de opdracht van de discipelen om uit te gaan is niet een opdracht om alleen het Evangelie van vergeving te preken, maar is een opdracht om het Koninkrijk te preken.

 

De opdracht aan de discipelen begint niet pas aan het eind van Jezus taak op aarde, maar die begint al in Mattheüs 10. Daar krijgen ze de opdracht om het Koninkrijk te preken, maar ook om het zichtbaar te maken. En daarom zegt Jezus: Preek dat het Koninkrijk van de hemel nabij is gekomen en geneest zieken, reinig melaatsen en werk demonen uit. Dat is de taak die Jezus geeft aan de kerk van toen en van nu.

 

Aan het einde van Zijn werk op aarde, beperkt Hij de opdracht niet, maar geeft Hij de opdracht om het gehele Evangelie te preken. En dat gebeurt vanaf het eerste begin van de kerk met woord en daad. Heel het boek Handelingen laat ons zien dat de boodschap van het Evangelie het gehele Koninkrijk van God betreft. Vergeving, genezing en bevrijding.

 

Ik kom dan tot de vraag waarom de kerk van nu ervoor kiest om de opdracht van Jezus te beperken tot alleen de prediking van vergeving en niet van genezing en bevrijding. En nu we leven in een tijd waarin steeds meer zichtbaar wordt dat de duivel, die rondgaat als een briesende leeuw, mensen gebonden laat zijn en steeds meer intrek neemt in de levens van mensen, dan hebben wij ons des te meer af te vragen of wij als kerk onze taak niet verzaken door alleen de boodschap van vergeving te laten klinken. Jezus gaf de opdracht om mensen te bevrijden. En als mensen bevrijdt worden, dan krijgt het Evangelie van vergeving en genade pas ruimte om tot bloei en tot groei te komen.