Jezus was op deze aarde om Zijn Koninkrijk zichtbaar te maken, maar Hij kwam ook om te betalen voor de zonden van de wereld. Maar was dat dan alles wat er op Golgotha gebeurde? We zijn zo gewend geraakt in de kerk om dat op Goede Vrijdag dan maar weer te preken. Soms jaar na jaar... Jezus hing aan het kruis en leed daar voor onze zonden. Ja, dat is waar, Hij hing daar in jouw plaats. En het is de vraag of jij dat gelooft. Of jij persoonlijk geloof dat Hij daar hing in jouw plaats.

 

Maar vanuit dat geloof deed Jezus op Golgotha nog meer. En dat slaan we maar over. Daar staan we dan maar niet bij stil. Want Jezus ging in Zijn lijden de drie uur dikke duisternis in. Wat gebeurde er op dat moment? Op dat moment ging Jezus door de hel heen. Jezus was niet in de hel toen Hij in het graf was, maar Jezus was in de hel op het moment dat Hij totaal, helemaal verlaten was van Zijn Vader. De diepste intentie van de hel is niet de pijn en niet de wroeging, maar het diepste van de hel is dat God daar niet meer is.

 

Op Goede Vrijdag daalde Jezus af tot op de bodem van de hel. Ja, die straf zouden wij verdienen. Hij droeg ook voor iedere gelovige de straf van de hel. Die onderging Hij. En toch was dat niet alles. Op Goede Vrijdag sidderden alle demonen in de hel. Want toen ze Jezus zagen aankomen beefde de hel. Satan wist op dat moment dat zijn spel uit was. Jezus kwam de hel in, niet alleen om deze straf te dragen, maar ook om daar de Satan en al zijn demonen te overwinnen. Om voor Zijn Kerk op aarde de autoriteit over alle demonen te verwerven. Goede Vrijdag is een rampdag voor de hel en alle demonen. Jezus kwam na drie uur van duisternis terug uit de hel als Overwinnaar. Hij kwam de hel uit, en liet daar de Satan achter met een vermorzelde kop.

 

Waar is dit gedeelte van het Evangelie gebleven in de kerk? Want dit heeft gevolgen voor het leven van de gelovige nu. Jezus heeft elke wettelijke grond van de Satan en zijn demonen om een gelovige te beheersen weggenomen. De Satan heeft die grond alleen maar als de gelovige hem daar de toestemming voor geeft. Maar tegelijk is het ook zo dat deze grond van bestaan verdwijnt op het moment dat de gelovige de autoriteit van Jezus gebruikt om de Satan deze bestaansgrond te ontzeggen.

 

Die bestaansgrond ontstaat weer op het moment dat wij de Satan toelaten, maar dat gaat wel in tegen het werk dat Jezus deed op Golgotha. Jezus hing in de duisternis om alle machten te overwinnen. En op Pasen bewees Jezus dat Hij zelfs de macht van de dood teniet heeft gedaan. Daar overwon Hij de dood, maar tussen de kruisiging en het steven in overwon Hij de hel en alle demonen. Staan we nog in dit geloof? Of gaat het ons alleen om de vergeving van zonden? Dan doen we ernstig te kort aan het werk van Jezus en geven we de Satan en zijn demonen alle macht om te heersen en om te vernielen.