Als je de onderdelen onder 'Wat is gebedspastoraat' hebt gelezen, kunnen we je uitleggen hoe je geholpen kunt worden met de dingen waar jij tegenaan loopt. Op hoofdlijnen kun je zeggen dat het bij gebedspastoraat om een begeleidingstraject gaat waar je aan de ene kant leert wie jij in Christus bent en aan de andere kant ruim je op geestelijk niveau op wat niet goed is.  

  Het traject is eigenlijk heel eenvoudig. In een traject word je geholpen om je hele leven in het licht van God te brengen. Wat belangrijk is om te weten is dat in het traject de pastoraal werker geen enkel oordeel mag hebben over wat er is gebeurd. Dat geeft veiligheid om te delen. Door middel van een questionnaire, een vragenlijst waarbij alle terreinen van het leven voorbijkomen, word je geholpen om alles in het licht te brengen en wordt elke rechtsgrond, die satan heeft gekregen, ontmaskerd. Het is nooit de bedoeling dat je zelf die vragenlijst gaat invullen, maar dit gebeurt door middel van ongeveer 10 gesprekken. De gesprekken gaan over jouw leven, maar in de gesprekken zit ook veel onderwijs en word je geholpen om ook al concreet dingen toe te passen in zijn leven. 

  Als dit allemaal is gebeurd komt het moment dat er een gebedsdag wordt gepland. Dat klinkt als heel groot, maar we komen er steeds achter dat je daar echt de tijd voor moet nemen. Het is een dag van geloof, van belijden, van opruimen en van bevrijden en ook een dag van zegenen en bemoedigen[1]

  Schematisch ziet het traject er ongeveer zo uit:
  - Aanmelding via het aanmeldformulier
  - Beoordeling door de teamleiders
  - Intakegesprek (1 uur)
  - Trajectgesprekken (gemiddeld 10 gesprekken, 1,5-2 uur, 1x per 2 weken)
  - Gebedsdag
  - Nazorggesprekken (1-3 gesprekken, 1,5 uur, indicatief) 

  Naast dit persoonlijke traject bieden we ook een pastorale hulpgroep aan, waarbij je vooraf al leert om te leren om je autoriteit die je als gelovige hebt te gebruiken en waarbij je ook leert om je geestelijke wapenrusting te gebruiken. Vaak helpt dit al heel veel in de periode dat je bij ons op de wachtlijst staat. Meer hierover onder het kopje: 'Pastorale hulpgroep'


  Ervaar jij in je leven op emotioneel of
  op geestelijk gebied blokkades?

  Zijn er dingen in je leven waarvan jij het
  gevoel hebt de regie kwijt te zijn?

  Ben je in de psychiatrie vastgelopen maar
  is er nooit geestelijk naar je gekeken?

  Is God in je leven zover weg en is de
  relatie met God zo moeilijk?

  Loop je altijd met angst, dwanggedachten
  of misschien iets dat hier op lijkt?

  Kun je niet van jezelf houden of zelfs
  niet eens in de spiegel kijken?

  Eindeloos vrij

  Eindeloos vrij is een bediening van gebedspastoraat om mensen te helpen die zijn vastgelopen in hun leven. Wij zijn een interkerkelijk team van pastoraal werkers die geschoold en getraind zijn in gebedspastoraat.

  Gebedspastoraat

  Gebedpastoraat is een vorm van pastoraat waarbij we mensen helpen hun identiteit en autoriteit in Christus te vinden en we helpen mensen vrij te komen van verkeerde bindingen in hun leven.

  Coaching

  Naast gebedspastoraat bieden we ook verschillende vormen van coaching aan. Lang niet iedereen heeft gebedspastoraat nodig, soms wil je gewoon een nieuwe stap in je leven ontdekken. Daar helpen we graag bij.

  Aanmeldingen

  Om in aanmerking te komen voor een persoonlijk traject is aanmelding nodig, maar het is ook mogelijk om eerst mee te doen aan andere vormen van coaching of hulp om daar te ontdekken wat je nodig hebt.

  © 2022 Eindeloos vrij. All Rights Reserved.