Gebedspastoraat is een bediening waarbij het gaat om mensen in de vrijheid te brengen zoals God deze heeft bedoeld. We willen het tegenovergestelde van gebondenheid bereiken: vrijheid! Met gebedspastoraat helpen en begeleiden we je om je identiteit in Christus te versterken en we helpen je vrij te komen op alle gebieden waar je geestelijke of emotionele gebondenheid ervaart. Dat klinkt misschien wat bedreigend, maar dat is het niet. Soms wordt ook de term 'bevrijdingspastoraat' gebruikt, toch gebruiken wij liever de term 'gebedspastoraat' Bij 'bevrijdingspastoraat' wordt er vaak gedacht aan allerlei demonische manifestaties waarbij satan een rol speelt. Wij zullen niet ontkennen dat we bij bepaalde vormen van gebondenheid te maken kunnen hebben met demonische gebondenheid, maar dit is het zeker niet alleen.   

  We zullen elk gebied kort uitleggen en uiteindelijk ook uitleggen hoe wij, met gebedspastoraat, jou kunnen helpen. Omdat sommige mensen liever een lijst met symptomen zien, hebben wij deze ook toegevoegd. Let wel dat symptomen meerdere oorzaken kunnen hebben. 

  De eerste vraag die we vaak krijgen is de vraag of een christen gebonden kan zijn. Daar zullen we eerst antwoord op geven. Daarnaast zijn er zijn vier gebieden zijn waarbij we mensen helpen bij gebedspastoraat. Tenslotte is het goed om nog iets te weten over het werken van een vloek in iemands leven.


  Ervaar jij in je leven op emotioneel of
  op geestelijk gebied blokkades?

  Zijn er dingen in je leven waarvan jij het
  gevoel hebt de regie kwijt te zijn?

  Ben je in de psychiatrie vastgelopen maar
  is er nooit geestelijk naar je gekeken?

  Is God in je leven zover weg en is de
  relatie met God zo moeilijk?

  Loop je altijd met angst, dwanggedachten
  of misschien iets dat hier op lijkt?

  Kun je niet van jezelf houden of zelfs
  niet eens in de spiegel kijken?

  Eindeloos vrij

  Eindeloos vrij is een bediening van gebedspastoraat om mensen te helpen die zijn vastgelopen in hun leven. Wij zijn een interkerkelijk team van pastoraal werkers die geschoold en getraind zijn in gebedspastoraat.

  Gebedspastoraat

  Gebedpastoraat is een vorm van pastoraat waarbij we mensen helpen hun identiteit en autoriteit in Christus te vinden en we helpen mensen vrij te komen van verkeerde bindingen in hun leven.

  Coaching

  Naast gebedspastoraat bieden we ook verschillende vormen van coaching aan. Lang niet iedereen heeft gebedspastoraat nodig, soms wil je gewoon een nieuwe stap in je leven ontdekken. Daar helpen we graag bij.

  Aanmeldingen

  Om in aanmerking te komen voor een persoonlijk traject is aanmelding nodig, maar het is ook mogelijk om eerst mee te doen aan andere vormen van coaching of hulp om daar te ontdekken wat je nodig hebt.

  © 2023 Eindeloos vrij. All Rights Reserved.