Het tweede terrein waarop je problemen met je vrijheid kunt hebben is op het gebied van je denken. Je denken moet altijd gebaseerd zijn op Gods Waarheid. Jezus zegt Zelf dat de waarheid ons zal vrijmaken[1].
   
  Paulus zegt dat wij ons denken moeten vernieuwen van dag tot dag. Op het moment dat iemand leugens in zijn denken toelaat, dan werkt dat verder door dan alleen in iemands gedachten. Onze gedachten zijn de ingang naar ons hele bestaan. Wat in onze gedachten binnenkomt, gaat via gevoel en gedrag naar een gewoonte. De gewoonte om een leugen te accepteren maakt dat iemand gebonden aan een leugen raakt. In een traject van gebedspastoraat wordt duidelijk op welke manier leugens in iemands leven functioneren. Door leugens iemand bewust te maken van leugens, kan iemand er berouw over krijgen dat hij Gods waarheid heeft ingeruild voor een leugen en via belijden en bekering van die leugen is er ook bevrijding. Vanaf dat moment kan iemand zijn gedachten weer vullen met Gods Waarheid.
   
  In de cognitieve gedragstherapie zegt men dat je je gewoon met goede gedachten moet vullen. Maar men vergeet dat daarmee de verkeerde gedachten nog niet zijn opgeruimd. Je legt in dat geval dan altijd goede gedachten over de negatieve gedachten en daarmee is het fundament in iemands denken niet goed. Daarom is eerst opruimen en afleggen van leugens zo belangrijk voordat iemand de waarheid kan ontvangen en toepassen. We moeten leren om onze gedachten van dag tot dag te vernieuwen.[2]

  [1] Johannes 8:32

  [2] Romeinen 12:2


  Ervaar jij in je leven op emotioneel of
  op geestelijk gebied blokkades?

  Zijn er dingen in je leven waarvan jij het
  gevoel hebt de regie kwijt te zijn?

  Ben je in de psychiatrie vastgelopen maar
  is er nooit geestelijk naar je gekeken?

  Is God in je leven zover weg en is de
  relatie met God zo moeilijk?

  Loop je altijd met angst, dwanggedachten
  of misschien iets dat hier op lijkt?

  Kun je niet van jezelf houden of zelfs
  niet eens in de spiegel kijken?

  Eindeloos vrij

  Eindeloos vrij is een bediening van gebedspastoraat om mensen te helpen die zijn vastgelopen in hun leven. Wij zijn een interkerkelijk team van pastoraal werkers die geschoold en getraind zijn in gebedspastoraat.

  Gebedspastoraat

  Gebedpastoraat is een vorm van pastoraat waarbij we mensen helpen hun identiteit en autoriteit in Christus te vinden en we helpen mensen vrij te komen van verkeerde bindingen in hun leven.

  Coaching

  Naast gebedspastoraat bieden we ook verschillende vormen van coaching aan. Lang niet iedereen heeft gebedspastoraat nodig, soms wil je gewoon een nieuwe stap in je leven ontdekken. Daar helpen we graag bij.

  Aanmeldingen

  Om in aanmerking te komen voor een persoonlijk traject is aanmelding nodig, maar het is ook mogelijk om eerst mee te doen aan andere vormen van coaching of hulp om daar te ontdekken wat je nodig hebt.

  © 2022 Eindeloos vrij. All Rights Reserved.