Deze vraag is de vraag die vaak wordt gesteld: "Kan een christen gebonden zijn?" Als je gelooft dat Jezus voor je zonden is gestorven, ben je toch het eigendom van Jezus? Kun je dan toch nog gebonden zijn? We zullen het proberen kort uit te leggen. 

  Op het moment dat je gebonden bent op een bepaald gebied van je leven, zegt dit niets over het eigendom van wie je bent. Door het geloof in Jezus ben je het eigendom is Hem en dat raak je nooit meer kwijt. Toch kun je wel vast komen te zitten in de strikken satan of in vormen van gebondenheid. 

  Als David in zonden is gevallen met Batseba en dat verzwijgt, dan zegt hij dat zijn beenderen wegteerden[1]. Hij kwijnde weg omdat hij een mens was geworden met geheimen en geheimen maken dat je niet meer vrij bent. Je bent dan gebonden aan zonden.  

  Een ander voorbeeld is dat je leugens in je denken hebt toegelaten en je vast zit aan een leugen en je echt bent gaan geloven dat die leugen over jouw leven de waarheid is. Dan kun je wel geloven in Jezus, maar ben je tegelijk ook gebonden. Want die leugen bepaalt je hele leven.  

  Een christen die zich heeft ingelaten met occulte zaken heeft de duivel toegelaten in zijn leven. Ook een christen kan door verkeerde keuzes hierin fouten maken. Of misschien heb je voordat je wederom geboren werd zonden gedaan, waarvan je nu de gevolgen nog ervaart, of misschien hebben anderen jou iets aangedaan waar jij nu de gevolgen nog van draagt. 

  Het kan ook zijn dat er in jouw voorgeslacht zonden zijn geweest, waardoor jij nu, ondanks jouw geloof, nog steeds onder de gevolgen van een vloek leeft. In de wet van God zegt God dat afgoderij doorwerkt tot in de derde of vierde generatie. Als dat niet verbroken wordt, kun jij daar nu nog steeds last van hebben.  

  Gebonden zijn wil dus niet zeggen dat je daarmee het eigendom van satan zou zijn, maar hij heeft ergens grondgebied in je leven ingenomen. Als jij leugens in je denken hebt, dan ben je niet demonisch belast, maar satan heeft je wel te pakken gekregen met leugens over jouw leven. Op al deze dingen is gebedspastoraat gericht. Het helpt je om de waarheid in je leven toe te passen en door de waarheid vrij te worden.  

  Als Jakobus zegt dat we satan moeten weerstaan[2] dan betekent dit dat ook gelovigen aangevallen worden en dat dit soms misgaat. En dan is het nodig om het verloren land weer terug te winnen. Het is geen schande als gebonden bent? Het is een schande om iemand gebonden te laten zijn, terwijl Jezus recht heeft op elk terrein van ons leven. 


  [1] Psalm 32:3

  [2] Jakobus 4:7


  Ervaar jij in je leven op emotioneel of
  op geestelijk gebied blokkades?

  Zijn er dingen in je leven waarvan jij het
  gevoel hebt de regie kwijt te zijn?

  Ben je in de psychiatrie vastgelopen maar
  is er nooit geestelijk naar je gekeken?

  Is God in je leven zover weg en is de
  relatie met God zo moeilijk?

  Loop je altijd met angst, dwanggedachten
  of misschien iets dat hier op lijkt?

  Kun je niet van jezelf houden of zelfs
  niet eens in de spiegel kijken?

  Eindeloos vrij

  Eindeloos vrij is een bediening van gebedspastoraat om mensen te helpen die zijn vastgelopen in hun leven. Wij zijn een interkerkelijk team van pastoraal werkers die geschoold en getraind zijn in gebedspastoraat.

  Gebedspastoraat

  Gebedpastoraat is een vorm van pastoraat waarbij we mensen helpen hun identiteit en autoriteit in Christus te vinden en we helpen mensen vrij te komen van verkeerde bindingen in hun leven.

  Coaching

  Naast gebedspastoraat bieden we ook verschillende vormen van coaching aan. Lang niet iedereen heeft gebedspastoraat nodig, soms wil je gewoon een nieuwe stap in je leven ontdekken. Daar helpen we graag bij.

  Aanmeldingen

  Om in aanmerking te komen voor een persoonlijk traject is aanmelding nodig, maar het is ook mogelijk om eerst mee te doen aan andere vormen van coaching of hulp om daar te ontdekken wat je nodig hebt.

  © 2022 Eindeloos vrij. All Rights Reserved.