Toen God de wereld geschapen had, leefden Adam en Eva onder Gods zegen. Na de zondeval is de aarde vanwege de zonde vervloekt. Maar toch gaf God ons nog steeds Zijn zegen als we in Zijn wegen zouden blijven gaan. Ook als er dingen waren die niet goed gingen bleef God ons wel zegenen. Alleen als we er willens en wetens voor kozen om tegen Gods regels in te gaan, dan zouden we ons onder een vloek brengen. In Gods wet zien wij bijvoorbeeld bij het tweede gebod dat als we een verkeerd beeld van God hebben, dat dit tot in de derde en vierde generatie doorwerkt. 

  Het blijkt dus dat een vloek in generaties kan doorwerken. Zonden van ons voorgeslacht of onze eigen bewuste zonden hebben dus wel degelijk gevolgen. En dan is dit niet omdat God er plezier in heeft om ons te straffen, maar door zonden vluchten we onder de zegen van God vandaan en we lopen zo in de armen van de vloek. Het vervelende is wel dat een vloek ook van generatie op generatie wordt overgedragen. Dit geldt natuurlijk ook voor de zegen. In Spreuken 20:7 lezen we dat als we in dit leven deugdzaam leven, dat onze kinderen daarvan de vruchten ontvangen. Maar door in zonden te leven, komt er ook een vloek over onze generatie.

  En vloek in je leven door je eigen zonden of die van je voorgeslacht is eigenlijk op drie manier te zien. Op drie terreinen kan er een vloek werken.

  1. Op sociaal gebied
   Zondige familiepatronen worden vaak van generatie op generatie overgedragen. Heel sterk zie je dit op het gebied van verslaving. Verkeerde gewoonten die worden voorgeleefd, werken soms heel lang door in de generaties. Om deze vorm van een vloek te verbreken is bekering van verkeerde gewoonten nodig.
    
  2. Op lichamelijk gebied
   Soms zie je in een hele familielijn telkens ziekten terugkomen, soms krijg je te maken met medisch onverklaarbare ziekten. In dat geval kan dit het gevolg zijn van zonden in het voorgeslacht of zonden in het heden. Het loon op de zonde is de dood, ook als je van genade leeft, maar je bent door zonden onder de zegen vandaan gegaan is het loon van de zonde de dood. Daar hoort ook ziekte bij. Om deze vloek te verbreken is het belijden van zonden nodig en daarna is er ook vaak genezing mogelijk.
    
  3. Op geestelijk gebied
   Geestelijke ongehoorzaamheid kan grote gevolgen hebben. Dat blijkt al bij het volk Israël, als God in Deuteronomium 28 aangeeft wat er gebeurd als het volk ongehoorzaam wordt. Onverklaarbare dingen kunnen dan gebeuren. Soms een serie ongelukken of soms andere zaken. Ongehoorzaamheid aan God en afgoderij kunnen voor een vloek zorgen, door de generaties heen. Vaak is het nodig om plaatsvervangend schuld voor het voorgeslacht te belijden en voor bevrijding van deze vloek te bidden.

  ​Hoe dan ook, een vloek is iets waar demonen recht uit halen om invloed te krijgen in iemands leven. Dit kan ook gebeuren op het moment dat er negatieve woorden worden uitgesproken over je leven. Als vaak tegen je gezegd is dat jij niet voldoet, dan gaat dit uiteindelijk als een vloek in je leven werken. In de naam van Jezus is dit te verbreken. Woorden hebben kracht en zolang woorden van kracht zijn, zullen de demonen daar ook op reageren. Uit Psalm 103 blijkt dat engelen reageren op de stem van God, op dezelfde manier reageren demonen op de stem van negatieve woorden.


  Ervaar jij in je leven op emotioneel of
  op geestelijk gebied blokkades?

  Zijn er dingen in je leven waarvan jij het
  gevoel hebt de regie kwijt te zijn?

  Ben je in de psychiatrie vastgelopen maar
  is er nooit geestelijk naar je gekeken?

  Is God in je leven zover weg en is de
  relatie met God zo moeilijk?

  Loop je altijd met angst, dwanggedachten
  of misschien iets dat hier op lijkt?

  Kun je niet van jezelf houden of zelfs
  niet eens in de spiegel kijken?

  Eindeloos vrij

  Eindeloos vrij is een bediening van gebedspastoraat om mensen te helpen die zijn vastgelopen in hun leven. Wij zijn een interkerkelijk team van pastoraal werkers die geschoold en getraind zijn in gebedspastoraat.

  Gebedspastoraat

  Gebedpastoraat is een vorm van pastoraat waarbij we mensen helpen hun identiteit en autoriteit in Christus te vinden en we helpen mensen vrij te komen van verkeerde bindingen in hun leven.

  Coaching

  Naast gebedspastoraat bieden we ook verschillende vormen van coaching aan. Lang niet iedereen heeft gebedspastoraat nodig, soms wil je gewoon een nieuwe stap in je leven ontdekken. Daar helpen we graag bij.

  Aanmeldingen

  Om in aanmerking te komen voor een persoonlijk traject is aanmelding nodig, maar het is ook mogelijk om eerst mee te doen aan andere vormen van coaching of hulp om daar te ontdekken wat je nodig hebt.

  © 2022 Eindeloos vrij. All Rights Reserved.