Aanmeldformulier

Beste hulpvrager,

 

Bedankt voor je hulpaanvraag! Op verschillende manieren kun je bij ons terecht gekomen zijn. Dit kan via de website, maar je kunt ook doorverwezen zijn door iemand anders. Op onze website www.eindeloosvrij.nl kun je informatie vinden over het terrein van gebedspastoraat waarop wij hulp aanbieden.

 

Dit aanmeldformulier dient om inzicht te krijgen in de problemen waar je mee kampt en helpt ons om duidelijk te krijgen of wij je kunnen helpen met deze problemen. Je mag weten dat, wat je ook invult, er bij ons geen enkele manier van veroordeling zal zijn! Jouw verhaal van je leven mag er helemaal zijn en op die manier willen we ook echt naar je kijken. Probeer zo kort en bondig, maar zo duidelijk mogelijk, antwoord te geven.

Alle informatie van dit aanmeldformulier wordt uiterst vertrouwelijk behandeld. Het team van pastores heeft gedeelde geheimhouding, wat inhoud dat de pastores, indien nodig, met elkaar mogen overleggen binnen het team. Voor eventuele vragen buiten het hulpverleningsgebied van pastoraat zal altijd eerst toestemming gevraagd worden aan de hulpvrager.

 

Het team van pastoraal werkers werkt op vrijwillige basis. De enige kosten die in rekening worden gebracht zijn daadwerkelijke onkosten. Deze bestaan uit eventuele reiskosten ( € 0,28 per kilometer of de kosten van openbaar vervoer) en de questionnaire (de vragenlijst die in de begeleiding wordt gebruikt, € 3,00 per stuk). Het heeft de voorkeur dat de hulpvrager naar de pastoraal werker toekomt, wij begeleiden liever niet in de thuissituatie.

 

Begeleiding wordt zoveel mogelijk gedaan door twee pastores per hulpvrager en een vrouwelijke hulpvrager zal nooit alleen begeleiding krijgen van een mannelijke pastoraal werker.

 

Blijkt dat na aanleiding van het aanmeldformulier wij je niet kunnen helpen bij je hulpvraag, dan verwijderen wij het aanmeldformulier 2 weken na toezending, evenals eventuele mails en contactgegevens. Op deze manier willen voorkomen dat er ook maar enige informatie op een verkeerde plaats terecht kan komen.

 

We zien met belangstelling uit naar je ingevulde aanmeldformulier.

 

Met hartelijke groet,

 

Namens het team van Eindeloos vrij,

 

Theo de Koning
Anja Stam


Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht om in te vullen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kalender
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

You havecharacters left.
 
 

You havecharacters left.
 
 

You havecharacters left.
 
 

You havecharacters left.
 
 

You havecharacters left.
 
Kun je aangeven welke klachten en problemen je herkent in je eigen leven? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

You havecharacters left.
 
 

You havecharacters left.
 
 

You havecharacters left.
 
 

You havecharacters left.
 
 

You havecharacters left.
 
 
 
 

You havecharacters left.
 
 

You havecharacters left.
 
 

You havecharacters left.
 
 

You havecharacters left.
 
 

You havecharacters left.
 
 
 
 
 
 
 


 

Pinksteren 2