Symptomen van gebondenheid

 

De één zal zeggen: Leg mij uit wat gebondenheid is en wat gebedspastoraat daarbij kan betekenen, maar een ander zal zeggen: "Geef mij een lijstje met symptomen". Op basis van symptomen kun je inzicht krijgen dit kan wijzen op vormen van gebondenheid. Vaak is het een combinatie van symptomen. Vaak zijn het ook symptomen waar al van alles aan gedaan is, maar waar je tot op dit moment nog steeds last van blijft houden. Vaak wordt gezegd dat iets psychisch is waar je nooit meer vanaf kan komen. Dat kan zo zijn, maar als er nog nooit op geestelijk gebied naar deze problemen is gekeken, dan is het zeker de moeite waard om daar serieus naar te kijken.
 

De onderstaande symptomen kunnen een aanwijzing zijn voor gebondenheid. Door gesprekken en het in kaart brengen van je leven wordt het pas echt duidelijk. Wellicht geven de symptomen je hoop dat er bij God echt een oplossing is voor jouw problemen. We verdelen de symptomen onder in vier categoriën, maar we koppelen ze niet aan de verschillende vormen van gebondenheid omdat dit nooit één op één kan. Uiteraard zul je nooit alle symptomen kunnen ervaren. Elk symptoom kan wijzen op vormen van gebondenheid.

 

Geestelijke symptomen

 • Het lukt je niet om het Evangelie te aanvaarden of aan te nemen
 • Je voelt tegenstand tegen het werk van God
 • Zodra je de Bijbel gaat lezen ervaar je een blokkade of Bijbellezen lukt zelfs helemaal niet
 • Het lukt je niet om te bidden of je voelt daar een blokkade in
 • Hardop uitspreken van waarheden uit Gods Woord lukt niet of er moeilijk
 • Tijdens geestelijke muziek, aanbidding, zingen, vieren van Heilig Avondmaal of gewoon naar de kerk gaan ervaar je onrust
 • Je voelt weerstand tegen Jezus, Zijn Naam of Zijn werk
 • Je voelt haat tegen christenen of christelijke leiders
 • Je ervaart onvergevingsgezindheid in je eigen leven
 • Je bent verbittert

Lichamelijke symptomen (deze zijn lastig te definiëren)

 • Plotseling optredende sterke lichaamskracht in bepaalde situaties
 • Medisch onverklaarbare pijn of ziekten
 • Plotselinge lichamelijk storingen (deze komen vaker terug en verdwijnen ook weer)
 • Plotselinge zintuigelijke storingen 
 • Verslavingen
 • Erfelijke ziekten (gevolg van een generatievloek bijv.)

Psychische problemen (deze kunnen ook echt psychisch zijn, maar vanuit gebondenheid kunnen dezelfde soorten symptomen optreden)

 • Niet-rationele angsten of fobieën
 • Gevoelens van mislukking en een instelling dat je onbekwaam bent
 • Sterk gevoel van schuld, zelfveroordeling of zelfvernedering
 • Verslaving
 • Ongecontroleerde emoties, ongeremd of juist overdreven sterk aanwezige emoties
 • Agressiviteit en woede
 • Zelfverwonding of suïcidaal gedrag of neigingen
 • Je hoort stemmen
 • Dwanggedachten, dwingende stemmen die je opdrachten geven
 • Destructief gedrag
 • Innerlijke verdeeldheid
 • Moeite om iemand aan te kunnen kijken
 • Gedragsstoornissen
 • Depressiviteit

Paranormale of parapsychische symptomen (bij deze symptomen kun je vrijwel zeker zijn van gebondenheid)

 • Je bezit paranormale gaven
 • Je voelt je aangetrokken tot mensen met paranormale gaven
 • Je voelt aan als iemand paranormaal begaafd is
 • Je bent betrokken of betrokken geweest bij occulte activiteiten, genezingen of geneeswijzen
 • Je hebt het gevoel dat je omringt bent door overleden familieleden of andere overleden geliefden
 • Je hebt het gevoel omringt te zijn door kwade machten of geesten
 • Horen van stemmen
 • Demonische aanvallen of plagerijen
 • Je hoort onverklaarbare geluiden, ervaart onverklaarbare aanwezigheid, beweging of temperatuurverschillen
Pinksteren 2