Gebonden in je denken

 
Het tweede terrein waarop je problemen met je vrijheid kunt hebben is op het gebied van je denken. Je denken moet altijd gebaseerd zijn op Gods Waarheid. Jezus zegt Zelf dat de waarheid ons zal vrijmaken[1].
 
Paulus zegt dat wij ons denken moeten vernieuwen van dag tot dag. Op het moment dat iemand leugens in zijn denken toelaat, dan werkt dat verder door dan alleen in iemands gedachten. Onze gedachten zijn de ingang naar ons hele bestaan. Wat in onze gedachten binnenkomt, gaat via gevoel en gedrag naar een gewoonte. De gewoonte om een leugen te accepteren maakt dat iemand gebonden aan een leugen raakt. In een traject van gebedspastoraat wordt duidelijk op welke manier leugens in iemands leven functioneren. Door leugens iemand bewust te maken van leugens, kan iemand er berouw over krijgen dat hij Gods waarheid heeft ingeruild voor een leugen en via belijden en bekering van die leugen is er ook bevrijding. Vanaf dat moment kan iemand zijn gedachten weer vullen met Gods Waarheid.
 
In de cognitieve gedragstherapie zegt men dat je je gewoon met goede gedachten moet vullen. Maar men vergeet dat daarmee de verkeerde gedachten nog niet zijn opgeruimd. Je legt in dat geval dan altijd goede gedachten over de negatieve gedachten en daarmee is het fundament in iemands denken niet goed. Daarom is eerst opruimen en afleggen van leugens zo belangrijk voordat iemand de waarheid kan ontvangen en toepassen. We moeten leren om onze gedachten van dag tot dag te vernieuwen.[2]


 


[1] Johannes 8:32

[2] Romeinen 12:2

 

Pinksteren 1