Genezing

 

Genezing is ook een onderwerp dat naast gebondenheid en bevrijding een onderdeel van onze bediening is. De boodschap van Jezus bestond uit drie onderdelen: de Blijde Boodschap, blinden het gezicht geven en gevangenen bevrijden. Dan blijkt dat genezing ook behoort bij het Evangelie van het Koninkrijk.

 

Er zijn ziekten die voortkomen uit een vloek, dat hebben we gezien bij het onderwijs over de vormen van gebondenheid en de werking van een vloek. Dan moet er duidelijk iets opgelost of beleden worden. Maar wat nu als er toch ziekte is, die niets te maken heeft met zonden of iets uit het voorgeslacht, maar gevolg is van de gebrokenheid waarin wij leven, kunnen we dan zeggen dat er Goddelijke genezing mogelijk is en hoe werkt dat dan? 


Het moet duidelijk zijn dat Jezus' lijdensweg niet alleen betrekking had op de vergeving van onze zonden. Natuurlijk was dat het voornaamste. Maar als het echt zo zou zijn dat Jezus' kruisdood genoeg zou zijn voor de vergeving van onze zonden, waarom heeft God de Vader, Zijn Kind Jezus dan zo extreem laten lijden? Waarom moest Jezus dan zo verschrikkelijk gegeseld worden? En dan ook nog een geseling die helemaal niet nodig was. De geselingen die Jezus kreeg waren een poging van Pilatus om de onschuldige Jezus los te laten. Na zijn poging om Jezus los te laten, koos het volk eerst al voor Barabbas. Vervolgens liet Pilatus, Jezus geselen en vervolgens stelde hij Jezus weer voor aan het volk met een poging om Hem los te kunnen laten.


De geselingen van Jezus waren dus het gevolg van Pilatus' slapheid en onmacht. Maar alles in het lijden van Jezus was bij Goddelijk raadsbesluit al besloten[1], dus ook de geselingen hadden een reden. Daarom lezen we dat door de striemen van Jezus, er voor ons genezing is geworden[2]. De geselingen zetten lichamelijke genezing in de verzoeningsweg van Jezus voor ons vrij. Elk stukje van het lijden van Jezus had een betekenis en met name elk stukje waarbij Jezus Zijn bloed liet vallen op de aarde.

 

Er is dus genezing door Jezus verdiend. Daarom zegt Jezus dat één van de tekenen die de gelovigen zullen volgen, het op zieken de handen leggen is en zij zullen genezen[3]. Daarmee wordt niet gezegd dat iedereen zal genezen. Ziekte is onderdeel van de vloek van de zonde die tot aan het einde van de wereldgeschiedenis met ons zal meegaan. Dat is zeker! Waar Jezus de gelovige de autoriteit heeft gegeven over satan en zijn demonen, heeft Jezus niet gezegd dat wij autoriteit hebben gekregen over ziekte. Maar de andere kant is ook waar: Jezus geeft ons wel de opdracht om genezend, in Zijn kracht de wereld in te gaan. Het is aan God of Hij op dat moment geneest, maar genezing is wel een feit. Een absoluut feit, want het is verdiend door Jezus. Soms zal God direct genezen, soms over tien jaar en meestal pas in de eeuwigheid. Maar wij hebben wel de opdracht om het kanaal van genezende zegen open te laten voor God. En dus geloven wij ook in genezing. Wij doen slechts wat God zegt en God doet de rest.

Vanuit dit geloof zullen wij altijd voor ziekte bidden, al zien we meer wonderen niet dan wel gebeuren, in gehoorzaamheid zullen wij doen wat Jezus ons vraagt en zullen er wonderen gebeuren.

 


[1] Handelingen 2:24

[2] Jesaja 53:5

[3] Markus 16:17

 

Pinksteren 4