Eindeloos vrij is een bediening van gebedspastoraat om mensen te helpen die zijn vastgelopen in hun leven. Daarnaast bieden we verschillende vormen van coaching aan, waarbij de nadruk ligt op 'Identiteit in Christus' 

  Wij zijn een interkerkelijk team in de regio Dordrecht/Alblasserwaard van pastoraal werkers die geschoold en getraind zijn in gebedspastoraat. We hebben meerdere gesprekslocaties en je hoeft niet in de regio te wonen om je aan te melden. We werken ook intensief samen met andere teams in Nederland, zodat soms doorverwijzing in jouw regio mogelijk is. Daarnaast werken we waar mogelijk samen met de reguliere GGZ en hebben in ons netwerk mensen die wij om advies kunnen vragen als dit nodig is. 

  Het team bestaat uit mensen met allerlei maatschappelijke achtergronden. Denk hierbij aan mensen die naast de scholing voor gebedspastoraat ook een opleiding Pedagogiek, Godsdienst Pastoraat Werk, Maatschappelijk Werk of andere opleidingen hebben. 

  De gesprekken in een traject gebedspastoraat voeren we vrijwel altijd in tweetallen, waarbij we de regel hebben dat bij een mannelijk hulpvrager er altijd een mannelijke pastoraal werker bij zal zijn en bij een vrouwelijke hulpvrager in ieder geval een vrouwelijke pastoraal werker bij betrokken zal zijn. Bij coachingstrajecten werken we niet met tweetallen. 

  Op deze website vind je geen persoonsgegeven en contactgegevens. Dit is een hele bewuste keuze van ons. Het geestelijke gebied waar we ons op begeven is een gebied waarop erg veel gebeurt. We willen aan de ene kant voorkomen dat er vanwege de vele nood voortdurend mensen voor onze deur staan. Aan de andere kant staan we in de frontlinie van de geestelijke strijd om ons heen. De vijand van God zal er alles aan doen om alles wat God door ons heen wil doen, zwart te maken of kapot te krijgen. Vandaar dat wij heel terughoudend zijn met persoonsgegevens en contactgegevens. 

  Op het moment dat je concrete vragen hebt en deze via de verschillende contactformulieren aan ons stelt, zullen we uiteraard wel duidelijker zijn over onze persoonsgegevens en contactgegevens. 


  Ervaar jij in je leven op emotioneel of
  op geestelijk gebied blokkades?

  Zijn er dingen in je leven waarvan jij het
  gevoel hebt de regie kwijt te zijn?

  Ben je in de psychiatrie vastgelopen maar
  is er nooit geestelijk naar je gekeken?

  Is God in je leven zover weg en is de
  relatie met God zo moeilijk?

  Loop je altijd met angst, dwanggedachten
  of misschien iets dat hier op lijkt?

  Kun je niet van jezelf houden of zelfs
  niet eens in de spiegel kijken?

  Eindeloos vrij

  Eindeloos vrij is een bediening van gebedspastoraat om mensen te helpen die zijn vastgelopen in hun leven. Wij zijn een interkerkelijk team van pastoraal werkers die geschoold en getraind zijn in gebedspastoraat.

  Gebedspastoraat

  Gebedpastoraat is een vorm van pastoraat waarbij we mensen helpen hun identiteit en autoriteit in Christus te vinden en we helpen mensen vrij te komen van verkeerde bindingen in hun leven.

  Coaching

  Naast gebedspastoraat bieden we ook verschillende vormen van coaching aan. Lang niet iedereen heeft gebedspastoraat nodig, soms wil je gewoon een nieuwe stap in je leven ontdekken. Daar helpen we graag bij.

  Aanmeldingen

  Om in aanmerking te komen voor een persoonlijk traject is aanmelding nodig, maar het is ook mogelijk om eerst mee te doen aan andere vormen van coaching of hulp om daar te ontdekken wat je nodig hebt.

  © 2023 Eindeloos vrij. All Rights Reserved.